lørdag den 24. oktober 2015

Jugoslavien - generalprøven

I de klip, jeg lagde op den 8.marts i år, formidlede jeg noget video-materiale, der kan bruges til at gentænke hele historien om Jugoslaviens opløsning, fortællingerne om helte og skurke, samt vurderingen af NATO's rolle i den begivenhed.

Jeg må med skam indrømme, at jeg dengang i 90'erne hoppede på NATO-propagandaen - ikke i de allerførste år, med retableringen af kroatisk fascisme og alt det der, men senest fra midten af 90'erne og frem til og med NATO's lange, brutale terrorbombardement af civile mål i selve Serbien i 1999. Det var en kæmpefejl og ufølsomt overfor de massive tab som befolkningen blev udsat for. På det punkt var jeg på det helt private plan en del af den europæiske venstrefløjs totale svigt. Nu står det klart, at destabiliseringen og fragmenteringen af Jugoslavien, at det afsluttende overfald på Serbien - kulminerende med Kosovos løsrivelse - og ikke mindst hele processen, der førte frem til krigen (ideologisk, politisk, mediemæssigt, militært) var et af de første skridt frem mod den ekstremt farlige situation, vi nu befinder os i. Det var forberedelsen, generalprøven, på USA's bestræbelser på totalt hegemoni og på underordningen af såvel NATO som EU i denne strategi.

Specielt ondsindet og effektiv var hele konceptet om "humanitær intervention" - også kaldet "R2P" (right to protect) - der allerede med aggressionen mod Jugoslavien, og specielt Serbien, viste, hvor nemt det var at snøre offentligheden og få "venstrefløjen" med på vognen, og som siden har dannet model. Her i landet har vi set Enhedslisten, der jo er en venstre-socialdemokratisk paraplystørrelse, hvis vælgere burde forvente en antimilitaristisk og antiimperialistisk stillingtagen i det borgerlige parlament, flere gange (er det ikke blevet til 3 afstemninger nu?) har været med i 179-0 flertal, hvor det danske folketing ikke alene har sluttet op om imperialistisk intervention i mellemøsten, men ovenikøbet har ment at danske soldater skulle deltage i løjerne (dvs. som Wall Streets blodhunde i kolonikrigene for ressourcer og geopolitisk positionering for det amerikanske imperium).

Det er netop forestillingen/propagandaen om "humanitære" målsætninger, der har ført til EL's eklatante fejltagelser - i Libyen, i det nordlige Irak og - såvidt jeg har forstået - senest også i Mali. Alle de tre militære ind- og overgreb vil kun 1) gøre situationen for de civile langt, langt værre, 2) legitimere de imperialistiske magters langsigtede hegemoni i disse koloniale regioner, og 3) forhindre løsninger, hvor de lokale og regionale klasser, stater og organisationer kommer på banen (den eneste vej til en mere fredelig fremtid). - Trods al den humanitære hype er det ufatteligt, at venstrefløjen ikke kan indse den simple sammenhæng: ALLE større ulykker i de tidligere kolonier kan føres tilbage til de imperialistiske magters skalten, valten og forbrydelser. Hvordan i alverden kan man så få den idé, at netop de skurke skal tilbage på banen for at skabe endnu mere undertrykkelse og kaos?

Som sagt blev mange af de grundlæggende strategier for NATO-landenes aggression udviklet i forhold til Jugoslavien i 90'erne, ser det ud til. Alene derfor, og ikke mindst for at udvikle en STÆRKT PÅKRÆVET SUND SKEPSIS overfor de narrativer, der kritikløst formidles direkte fra krigspartiet (i NATO) via de kapital- og NATO-kontrollerede massemedier, er det vigtigt at sætte sig ind i erfaringerne fra 90'ernes nyorientering af de imperialistiske magters militærstrategiske målsætninger. Hvis man fx havde helt present, hvordan Ustasja-dimensionen blev hemmeligholdt, hvordan det islamistiske element i det herskende (ikke nødvendigvist numerisk største) "bosniske" parti blev fuldstændig ignoreret, hvordan begrebet "etnisk udrensning" i Kosovo blev vendt totalt på hovedet, hvordan "serberne" blev ekstremt og ubegrundet dæmoniseret hele vejen gennem 90'erne, og hvordan alt dette skete gennem systematisk bedrag via massemediernes ufatteligt letfærdige og udokumenterede propagandastrøm ... så ville man måske have en smule modstandskraft. Og det er stærkt påkrævet, hvis man vil agere som seriøs politisk kraft, hvad enten det drejer sig om løgne, der er vendt mod Gaddafi, fortielser der fordrejer hele problematikken om ISIS, den skandaløse misinformation om Ukraine, alle forenklingerne og forvanskningerne, der søger at rette skytset mod Assad eller Putin, eller hvem vi nu allesammen i dag igen igen skal opfatte som "den nye Hitler", osv...

Derfor vil jeg frem for alt anbefale én bog: Diana Johnstone: Fools' Crusade - der er aldeles fremragende, gennemdokumenteret og analytisk helt i øjet. BOGEN om NATO's brug af Jugoslavien til at fortsætte sin aggressive dominansstrategi (i sit halvtredsindstyvende år, og også efter at den forestillede "fjende" var forsvundet). Knivskarpe formuleringer, dybt seriøs og befriet for enhver illusion, som ellers har sænket en tung sky over hjernerne på såkaldt "venstreorienterede" i årene siden.
Derudover har jeg blandt meget andet haft stor glæde af To Kill A Nation af Michael Parenti (se videoen nedenfor, 8.marts 2015)

P.S.: Diana Johnstones seneste fra 2015, Queen Of Chaos, er også et must read. Her kommer hun bl.a. tilbage til Jugoslavien-eksemplet, men behandler desuden nogle af de senere eksempler, som Libyen, hvor den ekstremt farlige "R2P" kommer i spil, og analyserer knivskarpt hele det ideologiske forfald og svindleri, der præger den såkaldt "liberale" tilgang til militarisme, imperialisme osv.. men også fx det ekstreme fokus på identitetspolitik, og betydningen af det skift for klassepolitik og for de imperialitiske prætentioner. Læs den, og vær forberedt på nogle flere dystopiske Clinton-år!Ovenfor ses et foto af Camp Bondsteel. En af de største amerikanske baser overhovedet globalt set. Anlagt i netop Kosovo umiddelbart efter at NATO havde hjulpet KSL (den kriminelle organisation, der agerede repræsentant for kosovo-afghanerne) med at udrense de sidste serbere fra landet. Hvem kan dog tænke ilde derom....


Gæt hvor? Jeps, Kosovo igen - her Pristina, og det hedder Bill Clinton Boulevard det her sted. Bill Clinton takkes for sin aggression mod Jugoslavien med en statue, der vist slår de fleste Enver Hoxha-dittoer med adskillige meter. Det tror fanden. Det er trods alt ikke hver dag, at kriminelle får deres egen stat at herske over - dvs. at organisationer, der fungerer som smuglere af våben, narko og prostituerede, og som opretholder sin magt ved regelmæssig mafiaagtig terrorvirksomhed mod alle og enhver, der kommer dem i vejen .... at de pludselig kan kalde sig ministre og alt muligt andet fint og komme på besøg i det hvide hus, og jeg ved ikke hvad. De har da virkeligt noget at takke Clinton-familien for.torsdag den 1. december 2011

Libyen - en sejr for imperiet

....nu er der gået noget tid siden det endegyldige fald for Gaddafi-styret i Libyen, og i offentligheden er der tale om en done deal, der er ingen diskussioner overhovedet om, hvad det egentlig var der foregik i den konflikt. Den vulgære og tilsyneladende mest udbredte opfattelse er, at der simpelthen her var tale om endnu et oprør, endnu en episode i "det arabiske forår", i denne omgang suppleret med lidt hjælp udefra - end of story. Efter min mening er der dog grund til at stille sig temmelig tvivlende over for den udlægning. Jeg håber i den kommende tid at følge op på nogle af de spørgsmål Libyen-eksemplet rejser, om ikke andet så fordi det er lige et nummer for Orwell-agtigt, at den version skal udvikle sig til DEN HISTORISKE SANDHED.

I første omgang lige en enkelt reminder om en af de vigtigstee "spillere" i begivenheden. Her ser vi USA's udenrigsminister reagere spontant på meddelelsen om Gaddafis død:1. Den umiddelbare reaktion, når man ser det klip er selvfølgelig: Goddamn, hun er godt nok en fucking psykopat! Er det virkeligt sådan magtmennesker er skruet sammen? Uden nogen form for empati, loyalitet, medmenneskelighed eller blot beskedenhed og ydmyghed over for sin magt? Problemet er her, at det kan vi ikke vide noget sikkert om, og selv Clinton har vel krav på at vi nøje overvejer sagens aspekter, inden vi dømmer hende og hendes reaktioner i dette tilfælde. Men vigtigst er selvfølgelig, at det ikke drejer sig om hende som person. Det, der er afgørende, er hvad det lille klip fortæller om konflikten og om dens årsager og forløb.

2. Det udtryk, hun parafraserer her, stammer fra Julius Cæsar og beskriver, hvordan han med en gruppe romerske soldater besejrede en by i det nuværende Tyrkiet, hvorved dets inkorporering i det romerske imperium sikredes: Veni, vidi, vici var hans måde at demonstrere hegemonens selvfølgelige overlegenhed. Der er tale om årene, hvor det romerske herredømme over hele den verden, de kunne overse, blev etableret. Det er endnu ikke helt i den periode, der kaldes Pax Romana, men det romerske imperium er ved at blive etableret, og der er ingen tvivl om, hverken for den romerske overklasse eller for alle folkene i deres "region", hvem der har magten, hvem der bestemmer.

3. Når Clinton spontant vælger en sådan reference (og det er ganske givet spontant, men ifølge hende selv åbenbart ikke så afslørende, at hun kræver optagelserne slettet..) fortæller hun os et par ting om begivenhederne i Libyen, som nok er værd at huske, når der skal analyseres videre på den sag:

- den selvforståelse, hun udtrykker er tydelig: JEG REPRÆSENTERER IMPERIET! Nu lever vi i PAX AMERICANA, nu er det OS, den herskende klasse i USA, der bestemmer, hvem af verdens statsledere, der skal leve og dø (her er der muligvis tale om en illusorisk vrangforestilling, som jeg vil diskutere ved en senere lejlighed, men det afgørende er at det er den opfattelse, hun udtrykker!)

- når Gaddafis styre er væltet, og når han er fysisk tilintetgjort (på passende psykopatisk og barbarisk vis), så skyldes det USA's politik og indsats. Gaddafistyrets fald og mordet på og mishandlingen af manden er et resultat af USA's vilje og magtudøvelse. Den selvopfattelse hos Clinton fremgår tydeligt af de allersidste sekunder i optagelsen, hvor hun selvfedt påtager sig ansvaret - og kobler begivenheden til sit besøg i Tripolis blot dagen før det der nøgternt set må betegnes som pøbelforbrydelserne mod Gaddafi.

- dermed dementerer hun - ja hun affejer nonchalant - hele den legitimitet, som "oprøret" blev tilskrevet i pressen og af de politikere, der stod i kø for at gennemføre militære aktioner i Libyen: Her er ikke tale om et oprør af libyerne selv mod deres tyranniske leder, og her handler NATO-indblandingen ikke om at "beskytte civile". Clinton siger det selv: NATO's invasion - via bombardementer fra luften, understøttet af lokale hjælpetropper - var ikke et udtryk for det "arabiske forår", det var et NATO-angreb for at vælte et regime man ikke brød sig om i de kredse, der har noget at skulle have sagt i de imperialistiske kernelande (og som interessant nok er præcist de samme magter, som for hundrede år siden smadrede og udplyndrede Afrika - nu blot under ledelse af USA). Åbenbart blev Gaddafi ikke opfattet som tilstrækkelig følgagtig, selvom hans "værste" antimperialistiske nøkker tilsyneladende var blevet pillet ud af ham med omklamringerne af Blair og den type. En anden mulig forklaring kunne være: Invasionen var motiveret af et ønske om at spille magten tilbage i imperialismens hænder, efter at Tunesien og Egypten havde bragt regionens befolkning på banen - til stor bekymring for vestens magthavere (det var ikke lige det, der mentes med "demokrati" - i USA og Europa handler demokrati jo ikke længere om folkemagt, men tværtimod om at FORHINDRE folket i at påvirke de økonomiske magthaveres regime ... men det er en helt anden historie).

4. Anyway: Dette lille klip burde få skamrødmen frem hos alle de folk på venstrefløjen, der støttede NATO's invasion. Og vigtigst: Det må vaccinere mod nogensinde i fremtiden at indgå i alliancer med de imperialistiske magter om noget som helst. Imperialismen kan ALDRIG være løsningen, tværtimod udgør den - og dens klassebasis - hovedfjenden i den kamp, vi aktuelt står overfor om demokrati, civilisation, fællesskab og bæredygtighed.

Ok..det her var den korte version. I den kommende tid håber jeg at perspektivere lidt på nogle af de her ting, at gå mere i detaljer om selve Libyen-skandalen og at diskutere venstrefløjens stillingtagen og muligheder. Men i først omgang har jeg da i det mindste mindet om Clinton...... Så, indtil videre: Ciao, folks

lørdag den 9. juli 2011

Når nu man ikke ku tage til Kongsberg Jazzfestival...

....(hvor de virkeligt forstår at programsætte det væsentlige), så er det fantastisk at man kan opleve Brötzmann på YouTube i stedet:
Smukt! Og så et lille, sigende interview fra 2000 med fantastiske klip - tænk hvis man ku' se de optagelser i sin helhed!

Og som afslutning et godt eksempel på German Blues tilbage fra 1974, inkl. referencer tilbage til en tidligere tradition:

tirsdag den 5. juli 2011

Redacted

- en af de bedste film nogensinde. Forhadt af Hollywood og Wall Street. Se den nu, og bliv klogere på verden.


Det var traileren. Køb hele filmen - fx. her:http://www.laserdisken.dk/html/visvare.dna?a=b&vare=12755776201369125#Vurderinger eller her: http://www.amazon.co.uk/Redacted-DVD-Brian-Palma/dp/B0017VRGEO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1309897181&sr=8-1

fredag den 24. juni 2011

Feelin' like PanteraIkke meget video her - men sikken musik. Klassisk!